Telefon
Zegar

specjalizacje

Ludzik

PRAWO CYWILNE

Umowy cywilnoprawne, w tym umowa sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, zlecenia, świadczenia usług, franczyza, umowy przedwstępne, deweloperskie, know-how i inne Wniosek o zasiedzenie Postępowanie spadkowe Zniesienie współwłasności Zwrot nakładów na nieruchomość Upadłość konsumencka Najem i dzierżawa, timeshare Sprawy o naruszenie dóbr osobistych

Zwroty

ODSZKODOWANIA

Pozew o zapłatę odszkodowania za wyrządzoną szkodę Pozew o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę Pozew o zasądzenie renty z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej, zmniejszenia się widoków na przyszłość, konieczności pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji Pozew o ustalenie odpowiedzialności sprawcy na przyszłość Dochodzenie roszczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych Szkody majątkowe Szkody osobowe Błędy medyczne Szkody górnicze Wypadki.

Shopping cart

PRAWO HANDLOWE

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki cywilnej Umowa spółki jawnej Umowa spółki partnerskiej Umowa spółki komandytowej Umowa spółki komandytowo-akcyjnej Statut spółki akcyjnej Pozew o uchylenie uchwały wspólników spółek Pozew o wyłączenie wspólnika spółki Przekształcenia spółek Rozwiązanie i likwidacja spółek Pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki Wnioski o rejestrację i zamianę danych spółek do.