Telefon
Zegar
Administracja

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH

Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych
Porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej
Wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych
Odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych
Wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych
Wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego
Skargi oraz skargi nadzwyczajne oraz reprezentacja klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
Wnioski o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej; inne wymagane prawem zgłoszenia i zawiadomienia

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email