Telefon
Zegar
Zwroty

ODSZKODOWANIA

Pozew o zapłatę odszkodowania za wyrządzoną szkodę

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Pozew o zasądzenie renty z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej, zmniejszenia się widoków na przyszłość, konieczności pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji

Pozew o ustalenie odpowiedzialności sprawcy na przyszłość

Dochodzenie roszczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych

Szkody majątkowe

Szkody osobowe

Błędy medyczne

Szkody górnicze

Wypadki drogowe i w rolnictwie

Wypadki w pracy

Dochodzenie rekompensaty od przewoźnika za opóźniony lot

Reprezentacja w trakcie postępowania w sprawie o odszkodowanie lub wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email