Telefon
Zegar
Prawa autorskie

PRAWO AUTORSKIE I KONKURENCJI

Autorskie prawa majątkowe
Umowy przenoszące prawo do utworów
Umowy upoważniające do korzystania z prawa, przedmiotu, utworu- czyli umowy licencyjne
Wynalazki i patenty
Postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email