Telefon
Zegar
Bank

PRAWO BANKOWE

Umowa o udzielenie gwarancji bankowej, poręczenia i akredytywy

Umowa przekazania środków finansowych

Umowa factoringu

Umowa o kredyt inwestycyjny

Umowa rachunku bankowego

Reprezentacja kredytobiorcy zarówno na etapie przedsądowym, jak również przed sądami powszechnymi w sprawach kredytów frankowych

Usunięcie niedozwolonych postanowień, tzw. klauzul abuzywnych z umów kredytowych

Unieważnienie umowy kredytowej

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email