Telefon
Zegar
Budynek

PRAWO BUDOWLANE

Obsługa prawna transakcji występujących na rynku nieruchomości

Obsługa prawna inwestycji budowlanych, opiniowanie umów i kontraktów budowlanych ( w tym w oparciu o procedury FIDIC), w tym umowy z podwykonawcami

Pozyskiwanie wszelkich zgód i pozwoleń administracyjnych

Doradztwo w postępowaniach administracyjnych i przetargowych

Przygotowanie i opiniowanie umów najmu oraz umów dzierżawy

Przeprowadzanie badania prawnego nieruchomości i regulowanie ich stanu prawnego

Wsparcie klientów w negocjowaniu umów o roboty budowlane, zarówno z pozycji inwestora, wykonawcy, jak i podwykonawcy

Doradztwo w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

Doradztwo w sprawach legalizacji samowoli budowlanych

Doradztwo przy kontraktach budowlanych i inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków publicznych i zagranicznych

Obsługa projektów deweloperskich

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email