Telefon
Zegar
Logo Gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE

Prowadzenie spraw o zapłatę

Zabezpieczenie roszczeń w oparciu o weksle, poręczenia, zastawy, przewłaszczenia i hipoteki

Postępowania reklamacyjne

Transport towarów (Prawo przewozowe i Konwencja CMR)

Dochodzenie należności z kar umownych

Obrona przed nieuzasadnionymi potrąceniami

Wykonanie zastępcze

Negocjowanie i redagowanie umów gospodarczych

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email