Telefon
Zegar
Shopping cart

PRAWO HANDLOWE

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki jawnej

Umowa spółki partnerskiej

Umowa spółki komandytowej

Umowa spółki komandytowo-akcyjnej

Statut spółki akcyjnej

Pozew o uchylenie uchwały wspólników spółek

Pozew o wyłączenie wspólnika spółki

Przekształcenia spółek

Rozwiązanie i likwidacja spółek

Pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki

Wnioski o rejestrację i zamianę danych spółek do Krajowego Rejestru Sądowego

Sprzedaż i umorzenie udziałów w spółkach

Dopłaty i podwyższenie kapitału zakładowego spółek

Obsługa prawna podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego- rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz fundacji

Opracowywanie projektów umów wewnątrz spółkowych regulujących stosunki między wspólnikami

Inne usługi prawne związane z działalnością spółek nie wskazane powyżej.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email