Telefon
Zegar
Waga-Prawo

PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Reprezentacja podejrzanego podczas dochodzenia lub śledztwa

Obrona w procesie obwinionego i oskarżonego

Reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem w procesie karnym przed sądami powszechnymi

Występowanie w charakterze obrońcy w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa skarbowe przed sądami obu instancji oraz przed Sądem Najwyższym

Sporządzanie zażaleń, apelacji kasacji, wniosków o wznowienie postępowania

Asysta prawna na etapie postępowania kontrolnego, którego wynik może spowodować postawienie zarzutów

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email