Telefon
Zegar
Updałość

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania upadłościowego, naprawczego, w tym postępowania w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej

Zgłaszanie wierzytelności, dokonywanie zmiany wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Przygotowywanie analizy prawnej przedsiębiorstwa pod kątem obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania naprawczego

Reprezentacja członków zarządu spółek kapitałowych w postępowaniach związanych z nieterminowym wdrożeniem procedur upadłościowych, w tym w postępowaniach związanych z ustalaniem odpowiedzialności cywilnej i karnej tych osób

Opracowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub upadłości z możliwością zawarcia układu, w imieniu wierzycieli albo dłużników

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email