Telefon
Zegar

Jacek Ważny

Jacek Ważny

Jacek Ważny

Adwokat

+48 698 528 104

Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, po czym w 2017 roku uroczyście ślubował wykonywanie zawodu adwokata. Na co dzień starannie reprezentuje interesy klientów podczas rozpraw sądowych oraz koordynuje sprawy karne, cywilne i administracyjne. Oferuje kompleksową obsługę klientów biznesowych sprowadzającą się do zastępstw procesowych i wsparcia w bieżącej działalności firmy. Posiada ponadto wieloletnie doświadczenie zawodowe w Kancelariach prawnych. Doradza i reprezentuje klientów we wszelkich fazach postępowań. Posługuje się językiem angielskim