Telefon
Zegar

Mariusz Urbaś

Mariusz Urbas

Mariusz Urbaś

Radca Prawny

+48 791 348 537

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Posiada bogate doświadczenie w prawie gospodarczym, zdobyte w trakcie wieloletniej obsługi wewnętrznej grupy spółek handlowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności zabezpieczanie i dochodzenie wierzytelności, prawo transportowe (transport krajowy i międzynarodowy), tworzenie i analizę umów. Posiada także kompetencje w zakresie wdrażania procedur i stosowania przepisów ustaw dotyczących obrotu określonymi kategoriami towarów (SENT, ustawa o podatku akcyzowym). Interesuje się zagadnieniami wywiadu gospodarczego i analizy finansowej przedsiębiorstw. Posługuje się biegle językiem angielskim.